Συμμετοχή της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι

Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι από τη ΔΟΒ και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Κομοτηνή. Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του την Τετάρτη 15 Φεβρουάριου 2023. Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί και εκκοκκιστές, συζήτησαν καίρια θέματα που απασχολούν